Opšta pravila

 • Nikada ne ostavljajte upaljene sveće ili otvoreni plamen bez nadzora.
 • Redovno proveravajte električne uređaje i utičnice na znakove pregrevanja ili oštećenja.
 • Ne koristite oštećene produžne kablove i električne aparate, već ih odmah zamenite ili popravite.
 • Održavajte redovnu kontrolu i servisiranje sistema za grejanje, uključujući peći, radijatore i klima uređaje.

Bezbednost na radnom mestu

 • Sve radne površine i prolazi moraju biti očišćeni od zapaljivih materijala i otpadaka.
 • Obezbedite dovoljan razmak između radnih stanica kako biste smanjili rizik od širenja požara.
 • Oprema i materijali koji se koriste u radu trebaju biti smešteni na sigurnim mestima i pravilno skladišteni.

Pravila u kuhinji

 • Ne ostavljajte šporet ili rernu bez nadzora dok su uključeni.
 • Redovno čistite filtere i nape kako biste sprečili nakupljanje masnoća koje mogu izazvati požar.
 • Držite upaljače, šibice i druge izvore paljenja van domašaja dece.

Protivpožarna oprema

 • Svi zaposleni moraju biti upoznati sa lokacijom protivpožarne opreme, uključujući aparate, creva i izlaze za evakuaciju.
 • Protivpožarni aparati trebaju biti redovno proveravani i održavani, a pravila za njihovo korišćenje moraju biti jasno objašnjena osoblju.

Evakuacija i Postupci u Slučaju Požara

 • Svi zaposleni trebaju biti upoznati sa planom evakuacije, uključujući sigurne putanje i mesta okupljanja.
 • U slučaju požara, odmah obavestite nadležne i sledite procedure evakuacije bez panike.
 • Ne koristite lift u slučaju požara; koristite stepenice.

Hitni Kontakti

 • Imajte na vidnom mestu popis hitnih kontakata, uključujući brojeve vatrogasne službe, hitne medicinske pomoći i službe za gašenje požara.
 • Obavestite nadležne o bilo kakvim promenama u hitnim kontaktima.

Pravila zaštite od požara treba shvatiti ozbiljno i strogo ih poštovati kako bi se očuvala sigurnost svih prisutnih u prostoru. Redovna obuka i sprovođenje vežbi može pomoći u očuvanju spremnosti i efikasnog odgovora u slučaju izbijanja požara.